Prezentacja książki prof.Jana M.Piskorskiego, Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja.

Błąd dnia siódmego. Czy Izraelczycy i Palestyńczycy znajdą drogę do pokoju?

Zgoda nigdy nie chodzi sama. Nierozłącznym jej towarzyszem jest spór. Choć reprezentują skrajne przeciwieństwa, bez siebie istnieć nie mogą. I wcale nie potrzeba wiele, aby z twardych objęć sporu dostać się w ciepłe ramiona zgody. Odwrotnie również. A zgoda zawiedziona ma długą pamięć i bywa nieobliczalna. Wbrew swym najgłębszym zamiarom potrafi pchnąć tak mocno w objęcia sporu, że tylko z największym wysiłkiem i w sprzyjających okolicznościach można mu się oprzeć. Zwłaszcza że spór, mimo że szorstki w obyciu i nie tak pociągający jak zgoda, zawsze zachowuje gotowość, mając w zanadrzu argumenty nieliczne, ale sprawdzone.
Pomiędzy zgodą a sporem toczy się życie ludzkie. W naszej głęboko historycznej kulturze nie może być inaczej. Zawsze będą nas dzieliły doświadczenia i pamięć. Liczyć, że różnice można zlikwidować, oznacza w praktyce wiarę w zbawczą moc uniformizacji lub nadejście końca świata. Ważniejsze, byśmy się nauczyli słuchać innych i rozwiązywać konflikty. Nie liczba konfliktów świadczy o złych stosunkach, lecz liczba konfliktów nierozwiązanych.
Prezentacja książki: Jan M. Piskorski, Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS 2024.

Spotkanie poprowadzi dr Paweł Migdalski

Jan M. Piskorski (*1956) jest profesorem historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim. Był także profesorem gościnnym na uniwersytetach w Halle, Moguncji i Osnabrücku w Niemczech oraz przez ponad dziesięć lat dyrektorem Wydawnictwa PTPN w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w dziejach kolonizacji, migracji i transformacji, dziejach cywilizacji, historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz historii dziejopisarstwa. Publikował w Austrii, Finlandii, Indiach, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, USA, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, głównie za swoje książki, w tym m.in.: nagrodę Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za całokształt dokonań (2010) i nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie” (2012). Jest publicystą i eseistą w gazetach, tygodnikach i miesięcznikach, przede wszystkim Odry i Więzi, Gazety Wyborczej, Polityki i Rzeczpospolitej, ale też gazet i czasopism hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich. Czasami tłumaczy – dawniej z łaciny, potem głównie z niemieckiego i angielskiego. Pisuje opowiadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *