Spotkanie z prof. Janem M.Piskorskim

21 marca w godzinach popołudniowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie Profesor wygłosił wykład pt. „Błąd dnia siódmego. Czy Izraelczycy i Palestyńczycy znajdą drogę do pokoju?”.

Nawiązywał on do trwającego od dziesiątków lat konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale w szerokim ujęciu historii cywilizacji, kultury oraz wydarzeń w czasach minionych oraz w teraźniejszości w różnych częściach świata. Spotkanie prowadził Paweł Migdalski. W dyskusji z kolei zabrał głos redaktor Robert Ryss, zwracając uwagę na nie zawsze dostrzegany fakt, że sytuacje zazwyczaj są zdecydowanie bardziej skomplikowane, a społeczeństwa bardziej podzielone, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, co też ma często miejsce w ocenie konfliktów bliskowschodniego z perspektywy europejskiej.

Wydarzenie zorganizowane zostało w związku z wydaniem najnowszej książki Profesora📚:

Jan M. Piskorski, Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS 2024.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Terra Incognita, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, Centrum Kultury w Chojnie, we współpracy z Zespołem Badań nad Dziejami Pomorza Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Fot. Danuta Perz, Anna Komorzycka, Robert Ryss, Paweł Migdalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *