HISTORIA BIBLIOTEKI

W 1949 roku burmistrzem Chojny był Stanisław Mirecki, który przyczynił się do utworzenia biblioteki
w mieście. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców.  Wśród gości były osoby oddelegowane ze szczecińskich instytucji administracyjnych, przedstawiciel Związku Literatów Polskich – Jan Papuga, delegacje powiatowe, przedstawiciele wojska, lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy. Dokument o nazwie „Akt erekcyjny otwarcia Miejskiej Biblioteki w Chojnie”  z dn.16.01.1949 roku, został prawnie usankcjonowany przez zaświadczenie o zarejestrowaniu placówki w dniu 29.01.1949 roku, a samo zaświadczenie datowane jest na 31.01.1949 roku.

Biblioteka  mieściła się w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12. Pierwszy lokal składał się z trzech małych pokoików, ogrzewanych piecami kaflowymi.  W roku 1949 istniały w chojeńskiej gminie trzy biblioteki miejskie i dwie gminne, które w sumie miały na stanie 2 710 woluminów, 168 zarejestrowanych czytelników i  3 857 wypożyczeń. Do 1956 roku nie uległa zmianie liczba placówek bibliotecznych, natomiast znacząco wzrósł stan księgozbioru do 10 245 woluminów, liczba czytelników do 1500, oraz wypożyczeni do 22 069.

W 1950 roku placówka została przeniesiona do lokalu przy ul. Kościuszki 17. Następne przeniesienie miało miejsce w 1955 roku do budynku przy ul. Roosvelta 4, położonego w centrum miasta.

Kolejna przeprowadzka nastąpiła w 1962 roku. Księgozbiór i wyposażenie przeniesiono na poddasze budynku przy ul. Jagiellońskiej 27. Powierzchnia przeznaczona na bibliotekę wynosiła 67 m2, na które składały się wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz dział dla dzieci.

W listopadzie 1973 roku biblioteka otrzymała nowy statut. Jej nazwa brzmiała: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, która podlegała bezpośrednio Naczelnikowi Miasta i Gminy. 

W latach 1949-1975 roku funkcjonowała jako Biblioteka Miejska podległa Bibliotece Powiatowej w Dębnie Lubuskim. Do 1980 roku placówka istniała jako instytucja samodzielna, której podlegało 7 filii bibliotecznych.

W 1980 roku chojeńska biblioteka otrzymała status Oddziałowej Biblioteki Publicznej, sprawującej pieczę nad bibliotekami 5 gmin Ziemi Chojeńskiej tj.: Chojny, Cedyni, Mieszkowic, Morynia i Trzcińska Zdroju.

Od 21 lipca 1986 roku biblioteka, znalazła miejsce w wyremontowanym, zabytkowym gotyckim ratuszu.

Obecnie (od 1 stycznia 1980r.) nosi nazwę Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie i stanowi integralną część Centrum Kultury.