PRACOWNICY BIBLIOTEKI

Justyna Maksymiuk-Bednarz – kierownik biblioteki

Bożena Dahmam – kustosz

Krystyna Leddin – kustosz

Krystyna Rawecka – starszy bibliotekarz